Kinesiologie (FKC)

Jouw lichaam weet alles

Waar komt een bepaalde klacht vandaan en welke zijn de onderliggende oorzaken? We gebruiken “spiertesten” om te communiceren met jouw onderbewuste (jouw wetende deel). Daar zijn namelijk alle antwoorden aanwezig. Handig toch?

Al “fundamenteel kinesiologisch testend” banen we ons een weg doorheen een cascade van vragen om zo bij het juiste antwoord uit te komen.

De vier domeinen

Een gezond lichaam is in balans als de vier verschillende domeinen in orde zijn: structureel, biochemisch, emotioneel en energetisch.

Een klacht wordt veroorzaakt door een probleem of een onevenwicht op alle vier de domeinen, afzonderlijk of tegelijk.

De domeinen kunnen mekaar beïnvloeden, zowel in positieve als in negatieve zin.

Alle lagen van de ajuin worden aangepakt

Een klacht kan opgebouwd zijn uit verschillende ‘lagen’ van problemen die één voor één aangepakt dienen te worden. In elke laag kunnen er zich problemen op de vier domeinen manifesteren. Echt verbetering zal pas optreden als de kern van je probleem, de laatste laag, is aangepakt.

Naast uitpluizen wat het probleem is, kan een FKC-hulpverlener ook testen welke aanpak bij jou het beste werkt én werken op alle vier de domeinen:

  • We werken met bloesems, fundamentele emotionele transformatie-technieken (FETT) en herstellen ‘injuries’.
  • We testen wat het oorspronkelijke voedingstekort is en corrigeren dit met voedingssupplementen. 
  • We pakken de oorzaken van je energietekort en je energielekken aan.
  • Indien nodig verwijs ik jou door naar een andere specialist (vb. tandarts)!

Het is van fundamenteel belang om niet alleen het probleem te benoemen, maar daarnaast het probleem ook op een wezenlijk niveau aan te pakken.

Meer weten over FKC?

Fundamentele kinesiologische communicatie

‘Fundamentele Kinesiologische Communicatie’ is de methode die Dr. Mechelmans heeft ontwikkeld. Hiermee communiceert de FKC-hulpverlener al ‘fundamenteel kinesiologisch testend’ met het wetende deel van de cliënt. Met het juist gebruiken van deze techniek kan een FKC-hulpverlener juist en gedetailleerd testen. Hierdoor kan de FKC-hulpverlener weten op welke domeinen de problemen zich situeren, om die dan, laag per laag, aan te pakken.

Dit gaat ruimer dan de techniek beheersen. FKC verschilt essentieel van andere methodes van kinesiologisch testen.

  • Er zijn valkuilen bij het kinesiologisch testen waardoor je fout kan testen. Deze moet je als FKC-hulpverlener kennen, herkennen en kunnen aanpakken.
  • Door een kleine testspier te gebruiken in plaats van een grotere spier, is de FKC-hulpverlener niet afhankelijk van het technisch juist uitvoeren van een spiertest. Ook het moe worden van jouw spier is geen probleem meer.
  • Daarnaast gaat FKC een stap verder dan enkel het onderscheiden van een zwakke en sterke spiertest. Een spier verzwakt namelijk pas als iets heel slecht is voor jouw systeem. Een sterke spiertest wil dus niet altijd zeggen dat iets goed is. Het kan ook ’een beetje slecht’ zijn. Daarom maakt een FKC-hulpverlener bij een sterke spiertest nog een onderscheid door al testend een score te geven aan een probleem, een supplement, een therapie… Hierdoor kan een FKC-hulpverlener een spierantwoord ‘graderen’ en zo heel specifiek jouw behandeling op maat maken en opvolgen.

Enerzijds gaat je FKC-hulpverlener op zoek naar de oorzaak van je klachten. Waarom heb jij deze klacht? Wat is de hoofdoorzaak, het oorspronkelijk probleem? Met deze aanpak verhindert je FKC-hulpverlener ook dat je klacht terug komt of dat je lichaam een andere klacht gaat ontwikkelen als je symptoom onderdrukt wordt. Dit is echt van fundamenteel belang.

Daarnaast werkt je FKC-hulpverlener eerst aan ‘je fundament’. Dat is, naar analogie met een huis, de stevige basis van je gezondheid. Als je fundament scheef staat, heeft het weinig zin om te werken aan het verbeteren van de klachten van je huis. Met een slecht fundament is het normaal dat er veel in je huis niet goed gaat.

Met het verbeteren van je fundament, pakt je FKC-hulpverlener dus veel problemen aan in ‘je huis’.

Op de hoogte blijven van nieuwtjes en workshops?